Drobečková navigace

Úvod > Kontakty > Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Smlouva o provedení díla vzniká okamžikem dohody o provedení díla elektronickou poštou, dohodnutím prodeje elektronickou poštou, případně doručením předmětu díla na adresu zhotovitele. Součástí uzavření smlouvy je vědomý souhlas s podmínkami vystavování, nebo jakéhokoli  prezentování práce na quiltech, dekách, textilních polotovarech či jiných textilních dílech prošitých, či jinak upravených subjektem Monika Kolejová (včetně prezentace fotografií na médiích či fotogaleriích na internetových úložištích či webových stránkách).  

Veškeré prezentace, vystavování, fotografické prezentace, prezentace na internetových úložištích či internetová prezentace hotového díla podléhá ochraně originální autorské práce. Jako taková musí být zřetelně označena popisem Prošití: Monika Kolejová. Vyhrazuji si právo, v případě neoznačení takové prezentace, odmítnout další zakázky od příslušného objednatele.  

Kontaktní údaje zhotovitele:

Monika Kolejová, Na záboří 666, 53002, Pardubice

IČO: 64786234

e-mail: info@prosivani.cz

Na všechny práce bude  vždy vypracována cenová kalkulace v rozsahu prací a rozměrů uvedených v poptávkové zprávě zaslané na  výše uvedený e-mail, přes kontaktní formulář, nebo přímou cestou. 

Po dohotovení prací bude cena upřesněna v případě zásadního rozdílu v rozměrech dílců určených k prošití, uvedených v poptávkové zprávě proti skutečným rozměrům. Jinak se cena řídí kalkulací vypracovanou před započetím prací. 

Provedené práce budou v provedeny v příslušném rozsahu, dohodnutém PŘED započetím prací. Součástí dohodnutého rozsahu prací jsou: velikost prošívaného dílce, požadovaný prošívací vzor, barva prošívacích  nití. Toto bude  vždy dohodnuto elektronickou poštou. Případné změny budou odsouhlaseny elektronickou poštou.

Při značení linií prošití budou použity běžné značící pomůcky, typu křída, případně aqua fix, nebo fantom fix. Veškeré značící pomůcky jsou speciálně určeny na značení na textiliích.  Odstranění čistá voda, nebo teplo. 

Prošití topu zhotoveného zákaznicí: Nepřebírám žádnou zodpovědnost za změnu barevnosti látek použitých na top quiltu zaslaný na prošití. Tento  výběr je čistě na volbě zákaznice. 

Za provedenou práci Vám bude vystaven daňový doklad – faktura v dohodnuté částce, včetně poštovného. Doklad Vám  bude zaslán v elektronické podobě na e-mail. V případě nutnosti zaslání dokladu v tištěné formě je nutné tuto skutečnost uvést PŘED odesláním hotové práce zpět objednateli. 

Nejsem plátcem DPH.

O přijetí platby za provedenou práci  a odeslání zásilky je objednatel informován elektronickou poštou.

Převzetím zásilky stvrzujete, že zásilka byla doručena v pořádku a na pozdější reklamaci na porušenost obalu a poškození obsahu zásilky nebude brán  zřetel.

Záruční lhůta je 24 měsíců a je započata  dnem doručení, resp. převzetí hotového díla objednatelem. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady, nevztahuje se na závady způsobené uživatelem nebo běžným opotřebením výrobku. Dále se záruka nevztahuje na vady  způsobené používáním  výrobků k jiným účelům, než ke  kterým  byly určeny.  

V případě nákupu hotového zboží, zhotoveného prodávajícím Monikou Kolejovou má  kupující  právo dle Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne  převzetí zboží. Toto ujednání nelze vztáhnout na prováděné služby prošití z důvodu charakteru prováděných prací. 

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Kupní smlouvy musí zákazník o svém odstoupení informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání, tzn. doporučeným dopisem nebo e-mailem.

Toto zboží musí být v původním, nepoškozeném stavu. Zboží nesmí být zejména  ušpiněno, potrháno či poškozeno  nešetrným mechanickým třením, přešitím, dodatečným prošitím, dodatečným přišíváním dalších dílů či částí, vědomým páráním, poškozeno odstraňováním  našitých štítků či cedulek. Za zboží v původním stavu se považuje zboží, které není vypráno, a nebo čištěno v komerční čistírně.

Zboží musí být vráceno neporušené, v originálním obalu. Po obdržení vráceného zboží, Vám budou vráceny peníze na Váš účet či složenkou. Nejpozději však do 10 pracovních dnů po obdržení, resp. vyzvednutí vráceného zboží.

Prodávající poskytuje záruku 24 měsíců, na vady vyplývající z charakteru zpracování zboží, dále poskytuje pozáruční placený servis týkající se drobných oprav a údržby v rámci možností vzhledem k dostupnosti použitých vzorů a dezénů látek. Záruka se nevztahuje na poškození zboží způsobené nedodržením pokynů k používání a údržbě zboží.

Záruka se nevztahuje na náklady vzniklé nesprávným použitím nebo poškození vzniklé při přepravě zboží. 

Osobní údaje, které budou poskytnuty za účelem nákupu zboží, nebo dohodnutím prováděných služeb prošití, budou využity pouze pro potřebu prodávajícího, resp. zhotovitele  k řádnému vyřízení Vaší objednávky a nebudou poskytnuty třetí straně.

Platba za zboží, resp. dodávku bude řešena bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený na daňovém dokladu. Po předchozí dohodě je možné uhradit částku při převzetí dobírkou. Tuto skutečnost je nutné uvést PŘED započetím prací.

Doprava bude zajištěna balíkovou, doručovací službou Zásilkovna. Cena doručení  se  bude  řídit platným tarifem Zásilkovny dle  místa doručení, velikosti a váhy balíku.  Při nevyzvednutí balíku v řádné lhůtě zaslání účtováno odběrateli. 

Při jakékoli prezentaci, či vystavování dek a quiltů prošívaných v mojí  dílně, uvádějte mé jméno, jako autora prošití.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2014.

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů